Strona Główna
Biografia
Dyskografia
Wywiady
Recenzje
Teksty
Fotografie
Tabulatury
Download
M P 3
Linki

FanClub
Sklepik
IRC

Forum
Księga Gości
Kontakt..:]Teksty[:..


Tłumaczenie "Clouds"

1. In a Dream
2. Clouds
3. Smell Of Incense
4. A caress of stars
5. The Sleeping Beauty
6. Forever Burning Flame
7. Scapegoat
8. Undressed
In a Dream

In a dream
I'm climbing the clouds
I touch a subdued sky
With my bare hands

In a dream
Let me drag you through my world
My kingdom for your thoughts
What is in your mind

When the night is to rouse your desires
In a dream
And the wind of darkness whispers
In a dream
Be prepared to leave your reality
In a dream
Wake up for game called life
In a dream

In a dream
I stand naked on a hill
I am looking down at me
Trying to touch my cold skin

In a dream
In a pool of blood
Evil is as pure as innocence
Evil is as pure as love

When the night is to rouse your desires
In a dream
And the wind of darkness whispers
In a dream
Be prepared to leave your reality
In a dream
Wake up for game called life
In a dream
We śnie

We śnie
Wspinam się po chmurach
Dotykam przygaszonego nieba
Gołymi rękoma

We śnie
Pozwól bym cię przeprowadził przez mój świat
Me królestwo za twe myśli
To, co drzemie w twym umyśle

Kiedy noc pobudza twe pragnienia
We śnie
A wiatr ciemności szepcze
We śnie
Przygotuj się na porzucenie rzeczywistości
We śnie
Przebudź się w grze zwanej życiem
We śnie

We śnie
W kałuży krwi
Zło jest czyste jak niewinność
Zło jest czyste jak miłość

We śnie
Stoję nagi na wzgórzu
Spoglądam w dół na siebie
Próbującego dotknąć swej chłodnej skóry

Gdy noc pobudza twe pragnienia
We śnie
A wiatr ciemności szepcze
We śnie
Przygotuj się na porzucenie rzeczywistości
We śnie
Przebudź się w grze zwanej życiem
We śnie


Clouds

If I walk on the water today
Will the people worship me tomorrow
Will my name be spread far away
To give people both strength and sorrow

Look into my crystal ball
I have got news for you my dear
There is a GOD inside you all
But he is hidden in your deepest fear

Step outside the clouds that hide you
The black clouds that cover you

Listen fools, a dream I send
If you make the madness end
Else I shall a nightmare call
To do harm within you all

You call me SATAN, I call me SIN
I breed in you but have locked the door
Open yourself and you shall win
And you'll not even need me anymore

Step outside the clouds that hide you
The black clouds that cover you
Chmury

Jeśli będę dziś kroczył po wodzie
Będą mnie ludzie jutro czcić?
Czy me imię rozniesie się daleko
By dać ludziom siłę oraz smutek?

Spójrz w moją kryształową kulę
Mam dla ciebie wieści, mój drogi
Bóg tkwi w nas wszystkich
Lecz kryją go wasze najgłębsze lęki

Wyjdź zza chmur, które cię skrywają
Czarnych, zakrywających cię chmur

Słuchajcie głupcy, ześlę sen
Jeśli ukrócicie obłęd
W innym razie wezwę koszmar
By skrzywdził was wszystkich

Zwiecie mnie szatanem, ja siebie grzechem
Mnożę się w was, lecz zamknęliście drzwi
Otwórzcie się a zwyciężycie
I już nie będę wam potrzebny

Wyjdź zza chmur, które cię skrywają
Czarnych, zakrywających cię chmur


Smell of incense

The smell of flower, the smell of grace
If I could only find such a wonderful place
The place not known before you die
A paradise above the skies

The smell of incense takes me high
Way up high where eagles fly

If I close my eyes I see it clear
The visions are whispering in my ears
The smell of pain, the smell of death
The odour that is my last breath

The smell of incense takes me high
Way up high where eagles fly
Zapach kadzidła

Woń kwiatów, woń wdzięku
Gdybym mógł odnaleźć tak cudowne miejsce
Miejsce nie znane przed śmiercią
Raj na niebiosach

Zapach kadzidła mnie unosi
W górę gdzie szybują orły

Gdy zamknę oczy widzę to wyraźnie
Wizje szeptają mi do ucha
Zapach bólu, zapach grzechu
Woń, która jest mym ostatnim tchnieniem

Zapach kadzidła mnie unosi
W górę gdzie szybują orły


A caress of stars

I was your friend and you were my fate
I wanted you near, but i bred your hate
You left me for dead, deep down in the mud
With scars on my head, in my heart and my blood

On my head, in my heart and my blood
On my head, in my heart and my blood

"A caress of stars
A silhouette in the twilight sky
The daybreak sets on silver seas
My name echoes through crimson hills

On the horizon, where seas meet clouds
A scenery shimmers beyond reality
I glance a world as a recent lit star
I am swallowed by uniwerse"

A vacant eye caught last moonlight
A wish to die to be shinning bright
As a star to light your way
To where we are not led astray

Where we are not led astray
Where we are not led astray

"A caress of stars
A silhouette in the twilight sky
The daybreak sets on silver seas
My name echoes through crimson hills

On the horizon, where seas meet clouds
A scenery shimmers beyond reality
I glance a world as a recent lit star
I am swallowed by uniwerse"

Deep in death
Wrapped in the morning beauty
Comes close my love
My dearest sister and friendPieszczota gwiazd

Byłem waszym lękiem, wy moim losem
Chciałem być blisko, lecz budziłem waszą nienawiść
Porzuciliście mnie na śmierć, tam na dole w błocie
Z bliznami na głowie, w moim sercu i krwiNa mej głowie, w mym sercu i krwi
Na mej głowie, w mym sercu i krwi

„Pieszczota gwiazd
Sylwetka na niebie o świcie
Brzask kładzie się na srebrzystym morzu
Echo niesie moje imię po karmazynowych wzgórzach

Na horyzoncie, gdzie morze styka się z chmurami
Sceneria lśni nierzeczywiście
Patrzę na świat jako nowo zabłysła gwiazda
Pochłonął mnie wszechświat”

Wolne oko uchwyciło ostatni blask księżyca
Pragnienie by umrzeć i jasno błyszczeć
Jako gwiazda by oświetlać ci drogę
Wiodącą tam gdzie się nie zagubimy

Gdzie nie zbłądzimy
Gdzie nie zbłądzimy

„Pieszczota gwiazd
Sylwetka na niebie o świcie
Brzask kładzie się na srebrzystym morzu
Echo niesie moje imię po karmazynowych wzgórzach

Na horyzoncie, gdzie morze styka się z chmurami
Sceneria lśni nierzeczywiście
Patrzę na świat jako nowo zabłysła gwiazda
Pochłonął mnie wszechświat”

W głębi śmierci
Przyobleczona w piękno poranka
Zbliża się moja miłość
Najdroższa siostra i przyjaciółka


The sleeping beauty

Alone I sit, I wonder why
You dream of love and so do I
But in your sleep you cannot see
This pain which is always haunting me
What I need I'll never feel
This world is for me unreal
So I drink to darkness with a candle lit
And through the whole night alone I sit

The sleeping beauty
She stops the bleeding
She stops the bleeding in my soul
She is fresh air in this stinking world

The more I drink, the more I see
Thet suicide could be the key
To the place called paradise
Where pain not dwells, not hate nor lies
But if I look beyond all this
I recon something I would surely miss
Because in my dreams I rule my life
and the sleeping is my wife

The sleeping beauty
She stops the bleeding
She stops the bleeding in my soul
She is fresh air in this stinking world

Śpiąca królewna

Siedząc samotnie zastanawiam się czemu
Śnisz o miłości tak jak ja
Lecz w swoim śnie nie dostrzegasz
Bólu który mnie wciąż nawiedza
Nie doznam czego potrzebuję
Ten świat jest dla mnie nierealny
Więc pije w ciemności, jedyna świeca płonie
I całą noc siedzę samotnie

Śpiąca piękność
Wstrzymuje krwawienie
Wstrzymuje krwawienie w moich snach
Jest świeżym powietrzem na tym cuchnącym świecie

Im więcej piję, tym więcej widzę
To samobójstwo może być kluczem
Do miejsca zwanego rajem
Gdzie nie ma bólu, nienawiści i kłamstw
Lecz jeśli spojrzę poza to
Spostrzegam coś, za czym tęskniłbym
Bo w moich snach rządzę mym życiem
A śpiąca piękność jest moją żoną

Śpiąca piękność
Wstrzymuje krwawienie
Wstrzymuje krwawienie w moich snach
Jest świeżym powietrzem na tym cuchnącym świecie


Forever burning flames

Rip out my heart and put on the table
Read my life in the blood
I am waiting to answer your suffering pleas
As a deathly silence does curtail my remains

In the river of tears runs blood from my eyes
Yet another morning is emptying my veins
Alone I seek, a tiny groove I stalk
In the river lethe I slowly drown

Empty screams
To fill a new world
A place I've missed

Bodies are courses where maggots are turning
Souls are flames that are forever burning

Raging flames cover my corpse
Far from identity and rememberance
But the shades of my mind are still carrying
Colours of most beautiful kind

Around the cenotaph I am scattered
I am in the air you breathe
Let usforget me for a while
And I bet you'll remember me one more...

Empty screams
To fill a new world
A place I've missed

Bodies are courses where maggots are turning
Souls are flames that are forever burningWiecznie płonący ogień

Wydrzyj mi serce i połóż na stole
Wyczytaj me życie w krwi
Czekam by odpowiedzieć na twe usilne prośby
Gdy śmiertelna cisza niszczy me szczątki


W rzece łez płynie krew z moich oczu
Kolejny poranek opróżnia moje żyły
Samotnie poszukuję, wąskim rowem kroczę
Powoli zanurzam się w rzece


Puste krzyki
By wypełnić nowy świat
Miejsce za którym tęskniłem

Ciała są przekleństwem które toczą robaki
Dusze są płomieniami które wiecznie płoną


Furia płomieni pokrywa me zwłoki
Z dala od tożsamości i wspomnień
Lecz cienie mojego umysłu wciąż noszą
Kolory najpiękniejszego rodzaju

Wokół grobowca jestem rozsypany
Jestem w powietrzu którym oddychasz
Zapomnijmy o mnie na moment
A na pewno nie będziesz już mnie pamiętać...

Puste krzyki
By wypełnić nowy świat
Miejsce za którym tęskniłem

Ciała są przekleństwem które toczą robaki
Dusze są płomieniami które wiecznie płoną


The scapegoat

If you are trying to interpret me
You're trying to put me down, you'll see
The dreams I have, you do not know
Don't make mr the scapegoat on your insipid show
...then I turn to you and say
"I worship Lucifer"

Friends turned out to be "never been friends"
Liars don't listen, do not comprehend
Make great stories, I'm the principal character
Hand in hand with evil "evil" and "sinister"
...then I turn to you and laugh
"I worship Satan"

My dreams were not worth it, I was told
By the people who want me to release what I hold
For all of you I sing this song
If you don't understand, my laughs will last long
...and then I turn to you and say
"I worship the Devil"

Kozioł Ofiarny

Jeśli starasz się mnie tłumaczyć
Próbujesz mnie upokorzyć, przekonasz się
Że nie znasz mych marzeń
Nie czyń mnie kozłem ofiarnym w swym nudnym przedstawieniu
...potem zwrócę się do ciebie ze słowami
„Czczę Lucyfera”

Przyjaciele okazali się być ”nigdy nie będącymi przyjaciółmi”
Kłamcy nie słuchają, nie pojmują
Zmyślają barwne opowieści, (których) jestem głównym bohaterem
Ramię w ramię ze „złym” i „ponurym”
...potem zwrócę się do ciebie ze śmiechem
„Czczę szatana”

Moje sny nie były tego warte powiedzieli mi
Ludzie pragnący bym wypuścił co trzymałem
Wam wszystkim śpiewam tą pieśń
Jeśli nie zrozumiecie, długo będzie trwał mój śmiech
...i zwrócę się do was ze słowami
„Czczę diabła”


Undressed

Not aware of what you've buried
You feel comfortable that way
You're living in a smaller world
That is sometimes far too small
Then you'll come to me
Asking to share my world with you
And maybe sometimes I do
But never again for my own sake

The girl opened her mouth
I opened mey veins
The girl opened her hearth
I opened a door to another world

I opened a door to another world

I opened the door to the entirety
I opened the door to the entirety

Lonely in a cell
I still hear the voices of the wind
And rule at times great areas
Greater than you'll ever know
This moment leaves no time to think
The past is always limited
But in my dreams dwells everything
And never again shall I let you in

The girl opened her mouth
I opened mey veins
The girl opened her hearth
I opened a door to another world

I opened a door to another world

I opened the door to the entirety
I opened the door to the entiretyRozebrana

Nieświadoma co pochowałaś
Czujesz się dobrze w tym stanie
Żyjesz w mniejszym świecie
Który jest czasem o wiele za mały
Gdy do mnie przyjdziesz
Prosząc bym dzielił z tobą mój świat
I może coś uczynię
Ale nigdy więcej w swojej sprawie

Dziewczyna otwarła usta
Ja otworzyłem swe żyły
Dziewczyna otwarła swe serce
Ja otworzyłem wrota do innego świata

Otworzyłem wrota do innego świata

Otworzyłem wrota do zjednoczenia
Otworzyłem wrota do zjednoczenia

Samotny w celi
Wciąż słyszę głos wiatru
I czasem panuję nad dużym obszarem
Większym niż byś podejrzewał
Nie czas teraz na myślenie
Przeszłość jest zawsze ograniczona
Lecz w moim śnie wszystko trwa
I już nigdy cię nie wpuszczę

Dziewczyna otwarła usta
Ja otworzyłem swe żyły
Dziewczyna otwarła swe serce
Ja otworzyłem wrota do innego świata

Otworzyłem wrota do innego świata

Otworzyłem wrota do zjednoczenia
Otworzyłem wrota do zjednoczenia


tłumaczenie by Morphea (morphea1@tlen.pl)

..::] Wstecz [::..

Dzoj.pl